Zespół Monroe otrzymał od amerykańskiej Fundacji Bread of Life podziękowanie za zaangażowanie na rzecz pomocy charytatywnej. W tym roku wzięliśmy udział w wigilijnej akcji dobroczynnej w Kaliszu w ramach której zbierano  środki na pomoc chorym dzieciom.

W naszym imieniu okolicznościowy dyplom odebrała Paulina (na zdjęciu z przedstawicielami Bread of Life Richardem Nungesserem oraz Tomaszem Jeżykiem). Na gali obecna była także wiceprezydent Kalisza Karolina Pawliczak.

Dziękujemy za pamięć. Działalność charytatywna jest zawsze bliska naszym sercom. Będziemy ją z pewnością kontynuować.

paula-bread-of-life1